อีกความภูมิใจมากมายจากทางคลินิก กับคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับโครงสร้าง

อีกความภูมิใจมากมายจากทางคลินิก กับคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับโครงสร้าง
ขอบคุณน้องไกด์ ที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิก อยู่ไกลถึง จ. ตาก แต่ระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำหรับน้องไกด์ในการดูแลตัวเอง
หมายเหตุ:ความสูงที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

|
|
|
|
|
|
Copyright 2013 Jianewclinic.com. All right reserved.